Diş hekimi milletvekilleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. M. Emin Zararsız ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Dr. Hasan Çağıl ile bir araya gelen TDB ekibi; serbest diş hekimlerinden hizmet alımı konusunu masaya yatırdı. Serbest diş hekimlerinden hizmet alımı konusunun siyaseten öncelikli gündemlerden biri olmadığı belirtilen toplantıda; yakın gelecekte aile hekimliği uygulamasının gelişmesiyle birlikte diş hekimliği uygulamalarının da aile hekimliğine dahil edilebilme ihtimali de dile getirildi.


Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, Başkanvekili Kadir Tümay İmre ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Tatunalı 12 Ocak 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. M. Emin Zararsız ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Dr. Hasan Çağıl ile bir araya geldi.


Daha önce diş hekimi milletvekilleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile diş hekimlerinin sorunları üzerine görüşen TDB ekibi; Dr. Zararsız  ve Dr. Çağıl ile gerçekleştirdikleri görüşmede, kamunun muayenehanelerden hizmet alımı konusunu gündeme taşıyarak “Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin  Özelden Alınmasının Etkileri” konulu bir dosyayı da SGK Başkanına sundu.


Özeller konusunda haksız rekabet söz konusu

Gerçekleştirilen toplantıda TDB Başkanı Prof. Dr. Yücel, tüm sağlık hizmetleri özelden alınabiliyorken sadece ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özelden alınamamasının haksız rekabet oluşturduğunu ifade etti. Serbest çalışan 17.000 diş hekiminin bu ülkenin kaynağı olduğuna vurgulayan Yücel, “Bu haksız rekabet karşında hepimiz çok zor durumdayız. Özelden hizmet alımıyla eş güdümlü olarak koruyucu uygulamaların ülkemizde geniş bir şekilde hayata geçirilmesiyle; uzun vadede toplumun ağız diş sağlığı seviyesinin yükseleceğine ve buna paralel olarak kamu maliyesinin de düşeceğine inanıyoruz. Benzer uygulamalar batı ülkelerinde başarıldı. Meslek birliği olarak bu konuda her türlü işbirliğine açığız” diye konuştu.


Serbest diş hekiminden hizmet alımı konusu öncelikli gündemimizde yok

Toplantıda SGK Başkanı Dr. M. Emin Zararsız ise, ödeme sıkıntılarına değindi. Kamunun fiyat belirleme yetkisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda olduğunu, TDB ve Odaların açtığı davalar sonucu Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yapılmasının sıkıntının temelini oluşturduğunu anlatan Zararsız, 2007 yılından beri Sağlık Bakanlığı ve Üniversite ödemelerinde global bütçe, özel hastanelerde; tavan ödeme, kotalı sistem getirdiklerini söyledi.


Serbest diş hekimlerinden hizmet alımı konusunda yaşadıkları sorunlar nedeniyle özellerden hizmet alımı konusunun öncelikli gündemlerinde olmadığını söyleyen Dr. Zararsız, “ağız diş sağlığı hizmetlerinin dünyada ve  Türkiye’de ne kadar karşılandığı belli. Türkiye’de ise halen bizim kamudan aldığımız ağız diş sağlığı hizmetlerinin kalem sayısı çok geniş. Yıllardır yapılan bu uygulamanın gerisine düşmek, kazanılmış hak bağlamında pek mümkün gözükmüyor. İşte bu bağlamda sürdürülebilirlik ve üst seviye sağlık standardı birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla serbest diş hekimlerinden hizmet almak yeni kaynak gerektiriyor. Edinilen tecrübelerden birçok suiistimallerin olduğunu gördük. Bu gerekçelerden hareketle kısa vadede ağız diş sağlığı hizmetlerinin alınması siyaseten önceliklerimiz arasında değildir” açıklamasında bulundu.


Yararları ortaklaştıran düzenlemeler hayata geçirilmeli

Bahsedilen suistimallerin serbest çalışanlar kadar kamuda çalışanlarda da olabileceğini savunan Prof. Dr. Yücel, “Performans uygulamaları hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. Halbuki daha önce SGK’ya sunulan teklifimiz; hem hizmeti kullananların, hem hizmeti sunanların, hem de hizmeti finanse eden kamunun yararlarını ortaklaştıran; koruyucu diş hekimliği hizmetlerini önceleyen, toplumun hizmete daha rahat ulaşması sonucu memnuniyetini arttıran, sürdürülebilir, denetlenebilir ve kamuya yıllık maksimum maliyeti belli olan bir öneriydi” dedi. Yücel, bu öneri bağlamında başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet alınması yönündeki düzenlemelerin, ivedi olarak uygulamaya konulması isteğini de sözlerin ekledi.


Diş hekimliği hizmetleri de aile hekimliği içinde değerlendirilebilir

Toplantıda bulunan GSS Genel Müdürü Dr. Hasan Çağıl ise, Sağlık bakanlığı üzerinden ağız ve diş sağlığı hizmetine olanak sağlayacak muhtemel sistemlerden bahsetti.

Ağız diş sağlığı hizmetinin kamuda 3 lira, özelde 20 lira olduğunu; koruyucu uygulamaların biraz lüks olarak algılandığını aktaran Dr. Çağıl, “Bir süre sonra koruyucu hizmetlerin yaygın olarak yer aldığı aile hekimliği gelişecek ve diş hekimliği hizmetleri Aile Hekimliği modeli içinde değerlendirilebilecek. Sağlık ocağı zemininde bölge tabanlı bir yapı da oluşturulabilir; bu durumda muhatap Sağlık Bakanlığı’dır” açıklamasında bulundu. Çağıl, SGK olarak muayenehanelerle tek tek sözleşme yapmak yerine Sağlık Bakanlığı üzerinden aile diş hekimliği modelinde hizmet sunulmasının daha olanaklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir