TORBA KANUNUN 86. MADDESİNİN B FIKRASINDA BELİRTİLEN

b) “V-Kurumlarla ilgili kâğıtlar” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.”

DEĞİŞİKLĞİ İLE 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN (2) SAYILI TABLOSUNDAKİ V.KURUMLARLA İLGİLİ KAĞITLAR BÖLÜMÜNE 25. MADDE OLARAK EKLENMİŞTİR.(2) SAYILI TABLO DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLARI BELİRTMEKTEDİR.SÖZLEŞME PULU OLARAK KESİLEN PARA DAMGA VERGİSİDİR.SÖZLEŞME PULU VE DAMGA VERGİSİNİ AYRI ŞEYLER OLARAK DÜŞÜNMEYİN. MAAŞ BORDRONUZDAKİ DAMGA VERGİSİ OLARAK KESİLEN PARA  İSE 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN (1) SAYILI TABLOSUNUN \V. BÖLÜMÜNDE b) MADESİNDE BELİRTİLEN   b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar (1) YANİ BORDRO KAĞIDINA AİT OLAN DAMGA VERGİSİDİR. O NEDENLE 01.01.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLAN TORBA YASA CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANIP RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIKTAN SONRA, MAAŞIMIZDAN KESİLEN SÖZLEŞME PULU KESİNTİSİ NİN GERİ ÖDENMESİ GEREKİR.YALNIZ SÖZLEŞMEDE İMZA ATILAN TARİH 01.01.2001 VEYA DAHA SONRA OLMALIDIR.
İLGİLİ MEVZUAT LİNKİ AŞAĞIDADIR:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.488&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir